Historia powstania Klubu Parafii Lisia Góra według relacji obecnego prezesa tegoż klubu Ryszarda Chłopka.

Do Stanów Zjednoczonych wyemigrowałem wraz z całą moją rodziną w okresie stanu wojennego w 1982 r. Wyjeżdżając z Polski byliśmy świadkami bardzo ciężkiej sytuacji materialnej większości polskich rodzin, był to przecież czas w którym prawie wszystko kupić można było jedynie na “kartki” lub talony z państwowego rozdzielnika. Tamten widok, który utkwił w mojej pamięci na zawsze był pierwszym bodźcem ku zorganizowaniu przyszłej pomocy rodakom w kraju.

historia-poczatekPo okresie w którym musiałem zorganizować życie sobie i mojej rodzinie przyszedł czas na rozważania jaką formę taka pomoc mogłaby przyjąć. Wiedziałem że w Chicago jest pokaźna grupa ludzi pochodząca z naszych okolic, wiec postanowiłem szukać z nimi kontaktów, bo przecież w ilości siła. I nie pomyliłem się – znalazłem ludzi życzliwych i przychylnych moim pomysłom.
Pierwszym takim człowiekiem był Pan Stefan Kłęk za Śmigna, wraz z którym zorganizowaliśmy wstępne spotkanie z ludźmi pochodzącymi z naszej parafii. Spotkanie to odbyło się w moim domu w Chicago a jego uczestnikami byli : Stefan Kłęk, Julian Sak, Stanisław Sak, Stanisław Gieroń, Marian Świątek, Marian Taraszka, Maria Chłopek oraz ja czyli Ryszard Chłopek. Po burzliwych dyskusjach jednogłośnie doszliśmy do wniosku że najlepszym rozwiązaniem będzie utworzenie takiego klubu, który będzie z jednej strony wspierał finansowo rodaków w Polsce, a z drugiej pozwoli nam czyli jego członkom na podtrzymywanie wzajemnych więzi, tutaj na gościnnej, aczkolwiek oddalonej o tysiące kilometrów od naszej ojczyzny – amerykańskiej ziemi.
Dnia 20 marca 1983 r. odbyło się pierwsze zebranie nowo powstałego klubu Parafii Lisia Góra. Zebranie to miało miejsce w sali SWAP pod adresem 6005 W. Irving Park Rd. w Chicago. Ustalono nazwę klubu, jego statut, nakreślono cele działania oraz wybrano pierwszy zarząd w skład którego weszli:

Przewodniczący: Bogdan Kłęk
Zastępcy: Ryszard Chłopek, Barbara Cukier
Sekretarz: Stanisław Gieroń
Skarbnik: Marian Janas
Członkowie zarządu: Maria Chłopek, Stanisław Sak, Kazimierz Taraszka, Zbigniew Stachura, Edward Bogdański,
Jerzy Kubisztal, Leszek Michoń, Rozalia Chłopek